Всеки едн, който би искал да опита късмета, знанията и шанса си в областта на търговията с акции, може да го направи в един от многото трейдър-сайтове които съществуват. Във всеки един такъв сайт, може да се намери побробна информация, пояснения и обяснения за начален трейдър старт. В по-добрите сайтове има и мултимедия и много полезна информация за целиябранш.


На практика всики може да стане трейдър в момента. Всичко, от което човик има нужда е да има пълнолетие, да разполага с личен компютър и начален капитал. Първата стъпка и да се регистрира акаунт. Процедурата е лесна и обикновено не отнема много време. Има два вида светки – демо сметка и реална сметка – двете са абсолютно идентични, с тази разлика, че в демо сметката се предоставят виртуални пари, с които човек да оперира, да практикува и да натпупа малко опит. В реалната сметка се оперира с реални средства, затова при преминаването от демо къ реална, трябва да стане внимателно.

Обикновено всеки трейдър-сайт си има своите изисквания, условия, стандарт за сметки в различни валути, промяна на валута, ограничения за сделки. Всеки сайт, който предлага трейдър-услуги, разполага с различни уеб платформи, графики, инструменти за търговия и времето в което се търгуват и извършват услуги с различните инструменти. Обкновено това са търговия с валути, тярговия с акции/ценни книжа, търговия със злато или други благородни метали. Всеки един сейт си има своите парични лимити за еднкратна минимална или максимална инвестиция и т.н. условия за ползване на трейдър – услугите.


Обикновено парите, които човек изпраща по електронен път са застраховани, личните данни се използват само за идентификация на личността, както и за останалите ситуации, в които е необходимо удостоверяването на личността, за потвърждаване извършване на определени действия (например при инвестиране на значителна сума пари а акции) така чи сигурността и личните данни са на високо конфиденциално ниво. Цените на инструментите са в реално време, защото по тях може да се сключват сделки. Обикновено цените идват от различни източници: фондови борси, водещи на пазара банки и FOREX брокери.

Някои сайтове предлагат доверително управление (което означава съвети, препоръки, за дейности като купуване и продаване на определени инструменти) и сключват договор с човека, който разбира се е строго поверителен и остава
известен само между двете страни. Други предпочитат да се разграничат от тази практика, по различни причини и не предлагат тази услуга, напомняйки на потребителите си, че нещата са изцяло в техни ръце и само те могат да управляват сметката/каунта си, като сами за себе си преценяват, да вземат решение кога, колко, защо и въобще дали да купуват или продават.


Печалбата се получава по електронен път, по сметка. Според Българското законодателство, всеки българин трябва да обяви придобитите пичалби и да плаги данък върху тях, като тези печалби следва да бъдат декларирани в личната данъчна декларация.