Когато се налага превод на текстове с научно и техническо съдържание, работата е твърде специфична и изисква специалист, който е вещ в съответната област. Нерядко документацията трябва да бъде преведена на няколко езика, а не само на един. Това налага да се ползват услугите на голяма агенция за превод и легализация, в която разполагат с различи специалисти. Възможно е да получите отстъпка в цената, заради големия обем работа.
 Когато се поръчват научно-технически преводи, квалификацията на преводача трябва да е на нивото на автора на текстовете. Това в някои случаи налага по-скъпи цени на този тип преводачески услуги. Освен от превод, тези текстове се нуждаят и от контрол и редакция от втори специалист. Един научен текст не може да се предложи на чуждоезичните читатели пълен с грешки и двусмислици, получени при превода. Това сериозно ще накърни авторитета на автора, затова отговорността на преводачите е много голяма. Често се случва текстовете да се превеждат едновременно на няколко езика, особено ако става въпрос за учебник, предвиден за обучение на студенти от няколко националности.