Абортът всъщност представлява прекъсване на бременността. Спонтанният аборт обикновенно е причинен от здравословна/и причина/и, натоварване и/или заедно с други фактори и причини, при който процес огранизма отхлърля зародиша (или плода – в зависимост от стадия на развитие). Плода може да бъде изхвърлен, защото вече е умрял, но може и да бъде умъртвен при самото изхвърляне на плода от организма. Това се случва в зависимост от конкретния случай, влияещи отрицателно фактори, възможни причини финалното положение - спонтанният аборт. Медицинският аборт представлява, най-общо казано прекъсване на бременността, с намесата на лекар, в болнични специализирани (предварително подготвени) условия. Този вид аборт има две възможности – по лекарски причини и по лични причини. Медицинският аборт може да бъде направен до края на 8та седмица. Ако е по лично желание – също. Но пропускането на тези срокове означава, бременността да бъде изкарана норамално до своя си естествен край.

Медицинският аборт отнима различно време за всеки организъм, но понеже принципът на лекарските действия е един и същ, това също така и предполага сравнително еднакви реакции при протичането на медицинските аборти. Първото лекарско действие, е поставяне на инжекция, при която матката спира да поддържа плода жив, и матката така или иначе няма да може да доразвие плода след поставянето на тази инжекция. От това вече става ясно, че след това първо действие, процесът е необратим, и връщане назад няма. Второто лекарско действие, е да даде лекарство, което предизвиква контракции в матката – тези контракции са същите, като при нормалното раждане, само че в този случай са предизвикани от това лекарство. В този период организма трябва изцяло да отхвърли плода, при най-добро стечение на обстоятелствата (доколкото може да се говори за „добро стечение” по време на медицински аборт) плода трябва да е изхвърлен от организма изцяло, без никакви остатъци. Третото и последно лекарско действие е, преглед чрез ултразвук, за да бъде установено дали матката е изцяло очистена. В случай че не е, се прилага метод, чрез който от матката се „изсмукват” всички останали остатъци. Последното е рядко явлени, но като цяло цялата процедурата има висок процент на успеваемост. Просто никой не може да каже със сигурност за Вас (например), че Вие самите ще сте част от този висок процент.