Съвременните сайтовете за новини са погълнали вече предшествениците си, като заменят с текстове за знаменитости сухите репортажи и от ограничено местно значение с информации, което означава често, че са подценявани важните събития от вестници, а и игнорирани напълно понякога. В същото време, организации за новини, които надежда таят, че един ден ще компенсират онлайн медиите намаляването на абонати и реклами, но вероятно разочаровани доста ще бъдат. Растежът се забавя в онлайн рекламите и съществуват сериозни вече съмнения дали той може и на бизнеса новинарската страна да стимулира.

Новинарската индустрия икономически нов модел трябва да измисли, вместо този за вестници. Лансира се вече и идеята да се влеят новинарските организации в консорциуми, които на сайтовете за новини като www.dir.bg и на интернет доставчиците да наложат суми, за получаване на лиценз за съдържанието. Репортажи по принцип в медиите установен образец следват - кой, къде, какво, кога, как и защо.

Мнозина потребители на безжичен интернет от нарастващата бързо маса, са по-склонни новини онлайн да си набавят, отколкото онези, които влизат в мрежата по традиционен начин. Ако започнем с изследователските доклади и научните репортажи в медиите с главните разлики между тях, могат да се използват еднакво добре други видове научни популярни статии от подкасти, списания, от телевизионни новини - видео клипове.

Все още имат бъдеще някои вестници  и няма изместени да бъдат от други медии или Интернет. Те са растящ бизнес, а броят на техните тиражи расте постоянно, също пазарният дял, от рекламата и доходите. Невярна представа са създали преувеличените прогнози за цифровите медии и значението им в бъдеще, че отмира търсенето на  вестници. В действителност както в печатен вид процъфтяват, така и в електронен. Те по реклама са на 2-ро място. На тях 30% от целия рекламен пазар се падат. Това е повече, отколкото взети заедно външната реклама се пада, радиото, списанията, киното и Интернет.

Вече стана известно, че мишката изяде вестника - вестниците намаляват с всяка изминала година, статиите в тях също, заради интернет сайтовете, защото са много по-практични и информацията е по-евтина и по-бърза за българина. Тиражите на вестници падат с всяка изминала година, както и броят на статиите в тях.