Застраховането е един цял свят със свои правила и закони. Постоянно застрахователите се борят с огромен брой желаещи да ги измамят, а и те самите правят всичко възможно да не изплатят застраховките, за които могат да избегнат плащане. Дори и най-малката подробност в един застрахователен документ може да доведе до отказ за изплащане  на полагаемата застраховка. Затова, когато се пристъпва към преводи и легализация на застрахователни документи, не е нужно само отговорност, но и много висока компетентност в тази област.
 В застраховането има много специфични текстове, които придават допълнителна сложност, особено при поръчки за експресни преводи. Когато се наложи да се превеждат застрахователни рекламни материали и брошури, които са предназначени за рекламна кампания в чужбина, преводът в никакъв случай не може да бъде механичен. Нещо повече - преводачът трябва да е способен да работи с рекламни текстове и послания на съответния език.
 В хода поръчаните специални преводи на застрахователна тематика, преводачите често работят с помощта на консултанти по застраховане. Особено когато се превеждат статии на застрахователна тематика, съдържащи специфични термини. Книжа със застрахователни статистики и проучвания, застрахователни полици и други подобни текстове са пълни с терминология, изискваща задълбочени познания от страна на превеждащия. Подготовката  често включва проучване на застрахователна документация на езика, на който ще се превежда.
 Избягването на грешки, които променят смисъла на текстовете е особено важно при преводи на застрахователни договори. Застрахователен договор с преводаческа грешка де факто е невалиден. Една такава грешка може да въвлече застрахователя и клиентите му в много сериозни конфликти, които често се решават в съда.