Международните куриерски услуги са извън територията на страната с адрес на доставка. Има такива специализирани компании, които предлагат възможност на потребителите пратки да изпращат своите и до най-отдалечените точки на света, като до територията на различни континенти и повече от 220 страни извършват доставки.


Гаранция за срок и качествена доставка на пратката е правилното й адресиране. Непрепоръчаните пратки до посочения адрес се доставят - пощенската кутия, съответстваща на името или апартамента на получателя. В случай, че е с по-големи размери пратката, на адреса на се оставя служебно известие с покана за свързване с куриер за уточняване начина на получаването.


Препоръчани пратки до посочения адрес се доставят лично на получателя. Възможна е и доставка на пълнолетен член или пълномощник на домакинството. За фирми, организации и учреждения доставка е възможна до деловодство или за целта до упълномощен служител. Пратки до поискване в съответния пощенски офис се получават срещу документ за самоличност.


Допълнителни куриерски услуги – препоръка, прием от адрес, известие за доставяне, до поискване; застраховка на пратките. Забранено е поставянето на следните предмети и вещества в пощенски пратки:
- Наркотични, психотропни, упойващи, отровни и силно действащи вещества;
- Оръжие, запалителни, взривоопасни, други опасни вещества и предмети;
- Неприлични предмети или противоречащи на нравствените норми;
- Предмети и вещества по съдържание или опаковка са опасни за живота или здравето на служителите или други лица, или които могат да замърсят и да повредят останалите пратки и съоръжения по пренасяне или навредят на служителя куриер;
- Религиозни, забранени или нерегистрирани материали в страната, секти и организации;
- Движими паметници на културата, без разрешение или сертификат.
- С изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставяне на банкноти, монети, чекове за пътуване, парични знаци, предмети, представляващи за подателя ценност, сребро, злато, платина, обработени или не скъпоценни камъни и други ценни предмети.
- Други предмети или вещества, в международни договори посочени, предмети със забрана за внасяне или разпространение в страната по местоназначението.

Към всичко това трябва да добавим и растящите цени на горивата. Тези фактори задължиха както бизнеса като цяло, така и куриерските фирми, да оптимизират своите разходи, за да се задържат на пазара на куриерски услуги.