Въпреки, че системите със слънчеви колектори не се нуждаят от големи грижи, желателно е през определен интервал от време да ги преглеждате. По този начин ще удължите техния живот, но и ще запазите ефективната им работа. Също така, ако забележите повреда в някой от компонентите се налага да ги подмените с нови. Има неща, които сами можете да поправите без да се налага намесата на специалист, но за други ще се наложи по-компетентна намеса. В повечето случаи за много от частите ще ви излезе много по-евтино да си закупите нови, вместо да ги поправяте.

Периодични инспекции на вакуумните слънчеви колектори

Ето ви един полезен списък с периодичните инспекции, които е желателно да правите:

Повече информация за вакуумните слънчеви колектори, за техния принцип на работа, идеи монтаж и поддръжка можете да прочетете на http://www.emde-solar.com/.