Какъв тип дружество е необходимо за вашия бизнес ? Положили сте началото на своя бизнес и вече имате направени поръчки , започнали сте да комуникирате и с потенциални бъдещи клиенти , но нямате фирма с която да извършвате законно търговията която желаете.

Преди да започнете е добре да знаете ,че търговските дружества в България са няколко вида – ЕТ  или едноличен търговец , използвано по-често в миналото при малкия и среден бизнес. СД – сдружение, което беше по-популярното при двама и повече съдружници, извършващи съвместен бизнес.

В днешни дни обаче вече не е рентабилно да използването на ЕТ или СД като търговско дружество. Актуалния вид дружество  в момента е ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност, когато вие сами сте собственик и управител или ООД – дружество с ограничена отговорност , когато имате един и повече съдружници с които извършвате съвместна дейност.

Предимството при дружествата с ограничена отговорност пред ЕТ например е капитала , с който дружеството и съдружниците в него разполагат. Отговорността при (Е)ООД се свежда единствено до размера на внесения капитал, а при ЕТ изцяло до собствеността на физическото лице – собственика.

Други предимства при дружествата с ограничена отговорност е и по-ниския размер на корпоративен данък - , който е едва 10% за разлика от 15%-те процента при ЕТ.

Управителите и съдружниците в (Е)ООД имат право и да избират осигурителния праг на който се осигуряват – по-нисък или по-висок в зависимост от предпочитанията. Така всеки може да прецени какъв тип осигуровки и данъци да внася в зависимост от възможностите и нуждите.

Друго неизменно качество на дружествата с ограничена отговорност е тяхната възможност за преобразуване и промяна на обстоятелствата във всеки един момент. Имате възможност да преобразувате ЕООД в ООД например , като приемете нов съдружник.

Друга възможност е и изцялата промяна на фирмените данни и след извършената регистрация на еоод , можете свободно да променята – основния капитал , адреса и седалището на дружеството , управителя , съдружниците , дружествените документи и всеки един компонент. За целта единствено се плащат малки такси и се приема решение на Общо събрание на съдружниците(ако има такива) или едноличния собственик на дружеството.

Затова вече е много по изгодно да извършите регистрация на ЕООД или ООД , отколкото на ЕТ или СД.

Счетоводна Кантора КТК Консулт