Пътнически бусове под наем ( http://rentabus.bg/Uslugi.html ), хладилни ванове и микробуси е услуга за всеки, който иска да превозва собствени продукти и пътува, стоки или багаж да пренесе другаде, хладилни бусове под наем без шофьор се популяризират все повече като най-удобната за всеки услуга, от независим транспорт нуждаещ се за удобно и сигурно пътуване в България и Европа.

Наемателят трябва да обезщети фирмата за претърпените вреди по пътнически хладилни бусове( http://rentabus.bg/Hladilni-mikrobusi.html ), микробуси и ванове под наем ( http://eurovan24.com/best-deals/putnicheski-vanove.html ) при отказ на застрахователя обезщетение да плати в случаите, когато:

При неизпълнение на задълженията от наемателя, отнасящи се до уговорения на ползване начин, безопасност на пътнически бусове под наем, хладилни микробуси и ванове и опазването им от посегателства, включително предоставяне на автомобила на трети лица, принадлежности и документи. Фирмата има право без предизвестие едностранно договора да прекрати, като микробуси под наем, ванове, пътнически и хладилни бусове следва да бъдат върнати най-късно до края на работното време в същия ден.

При повреда на ванове под наем, пътнически и хладилни бусове, микробуси, която не е вина на наемателя, фирмата се задължава да предостави подходящ заместващ автомобил. При невъзможност това задължение да се изпълнени, се прекратява договорът от датата на постъпване за ремонт на пътнически бусове под наем, като фирмата дължи за оставащия период връщане на предплатени суми, ако такива има. Договорът може да бъде допълван и изменян между страните с писмени споразумения, които неразделна негова част стават.