Какво трябва да знаем за предстоящото ни озеленяване? Кои са факторите за нашия успех при изграждане, проектиране и поддръжка на зелени площи?

Нуждата от близост в природата е наложител за модерния начин на живот, който водим днес. Но нека дефинираме значението на думата озеленяване. Озеленяването е комплексна дейност включваща умело ландшафтно проектиране, обвързано с изграждане и оформяне на дадена площ в краен вариянт на зелен кът включващ подходяща флора и тревна растителност с определени естетически качества. В този контекст искам да кажа, че засаждането на растителност без каквато и да е художествена и фукционална идея не е озеленяване, а хабене на материали и труд.

Темата на статията е кои са  факторите за успешно озеленяване, а крайната визия на зеления декоративен кът е точно това е което търсим - успеха. Хронологичното действие за перфектно озеленяване започва именно със ландшафтно проектиране, този етап в озеленяването е най-значимия, ландшафтния проект изготвен по всички правила ни гарантира упех в озеленяването на зелените площи. Правилният похват в проектирането включващ всички аспекти в планиратето, линията, концепцията и пространственото положение на елементите и растителността е ключ за уникалност и новаторство.

Ясната представа за визията на зелените кътове е належаща за нас, без въображение не бихме постигнали искания от нас стандарт. Въображението е друг фактор, който трудно се учи или тренира с годините, малко хора се раждат с въображение, а още по-малко го прилагат в действие. Ето защо ландшафтното проектиране е с нотка на артистичност, както поетите прилагат въображенитето си в книгите, така и ландшафните архитекти творят своите проекти за озеленяване.

Следващия фактор за успех в озеленяването, материалното прилагане на ландшафтния проект, а именно изграждането на декоративните елементи и засаждането на флората. Като ще отворя скоба, че хобито в градинката и градинарството не са едно и също нещо. Правилното засаждане на цветята, храстите, дръвчетата и най-общо на декоративната цветна маса е истинския успех. Правилното изграждане на отводнителните канали и поливните системи е със същата тежест, както озеленяването и засаждането.

Следва факторът поддръжка на зелени площи. Да точно така без поддръжка на зелените площи, ние обричаме постигнатото до тук на провал. Без професионална градинарска поддръжка не бихме имали прекрасна градина на която да се възхищаваме. В днешно време е нужно да влезнем в интернет и да намерим подходяща фирма за озеленяване и поддръжка на зелени площи. Повечето фирми за озеленяване разполагат с модерна техника, отговаряща на стандартите. Веднъж потърсили нуждите на професионалните градинари няма да искате да слагате градинските си ръкавици.

Това са факторите за успех в озеленяването, разбира се вие може да ги допълните и развиете с годините опит в градинарството. В крайна сметка важно е да знаем, че любовта към природата ще ни донесе най-големия успех не само градината, а и в живота. Никоя градина или парк в града не би заменила натуралната природа изпълнена с невинен живот.