Когато се наеме професионален Obshtdom.com се получават като бонус множество възможности за подобряване на състоянието на сградата без допълнителни инвестиции от страна на живеещите в нея. При встъпване в длъжност, новият домоуправител се старае да уреди най-належащите проблеми. Това са критични повреди, които се нуждаят от спешен ремонт. Паралелно с това той търси възможности да ограничи достъпа до сградата така, че само живеещите в нея да могат да влизат. Това спестява много средства с времето, тъй като възпрепятства случайно влизащи вандали да рушат общата собственост.
 Работата на новият професионален домоуправител включва повишаване на събираемостта на месечните вноски за поддръжка. Това се прави като се уредят възможности за разсрочено плащане, а също и съдействие за отпускане на заеми на сдружението на собствениците. С тези заеми те могат да предприемат важни ремонти като саниране на сградата, което не търпи отлагане. Специалистите на osb.bg оказват съдействие при кандидатстване по програми за финансиране на различни подобрения по сградата. Общото събрание на собствениците може да разчита на юридическа помощ при изготвяне на документи и сключване на различни договори.
 Наличието на множество проблеми за решаване възпрепятстват работата на домоуправител, който не е професионалист, а е излъчен от средите на съсобствениците на сградата. В трудни и заплетени ситуации може да се справи само професионален домоуправител, който има зад гърба си подкрепата на сериозна фирма, в която работят специалисти с различна квалификация. Така може да се разчита на безплатни съвети по отношение на строителни и ремонтни дейности, юридически, банкови и други дела. Затова вече много блокове и кооперации предпочитат да наемат домоуправител, който да върши работата компетентно, с водене на точно счетоводство, което е от полза за всички живеещи в сградата.