Едно от нещата, които постоянно тежат на бизнеса в днешно време са постоянно променящите се условия. Законите се изменят постоянно, няма никаква сигурност. Затова за повечето бизнесмени е по-удобно да ползват складове под наем, отколкото да изграждат собствени. Нормативната база се изменя, постоянно се появяват нови разпоредби, а контролните органи налагат сериозни глоби за всяко нарушение. Затова големите складови бази като Boyla.net са една добра алтернатива. Складове под наем в голям бизнес център е удобство, което е изгодно за фирмите. В центъра освен складови площи, могат да се наемат и офиси за дълъг период от време или дори почасово.
 Добре организираните складове под наем на Боила имат множество средства за подпомагане на фирмите - наематели. Те разполагат със складови служители, които изпълняват редица дейности. Едни се грижат за отчетността, която се води посредством специализиран складов софтуер. Други се занимават с товаро - разтоварна дейност, а трети - с приемане и експедиране на стоки. Всичко това е само част от широкия спектър от услуги, които фирмите могат да ползват в наетите от тях складове под наем.
 За много фирми тези улеснения са жизнено важни. Това им спестява разходи за персонал, а също и време, през което могат да се грижат по-добре за бизнеса си. Стоките в склада може да приемат и изпращат без намесата на служител на фирмата наемател. Куриерските услуги са на много високо ниво, а превозите са на ниски цени, което напълно удовлетворява фирмите.
Boyla.net предлага и хладилни камери, които се ползват не само за хранителни стоки, а и за промишлени. Те може да се ползват самостоятелно или да се наеме само част от тях. В зависимост от нуждите на фирмите, се отделя толкова складова площ за стоките, колкото е необходимо. Така се заплаща по-малко, спестяват се много средства, което е изключително важно в тежката икономическа криза, затормозяваща бизнеса.
Удобството при ползване на складове под наем е признато от всички бизнес среди, затова популярността на този тип услуги нараства постоянно.