И така, решили сте да сложите теракота, фаянс или друг вид плочки във вашата баня? В тази статия ще се опитаме да ви дадем някои важни насоки относно това често обвито в митове начинание, които надяваме се ще ви бъдат от полза. Най-важното е да се престрашите и да повярвате, че сами може да сложите плочки в банята си.

Като начало, поставете по продължението на всяка от стените по ред плочки за баня, без засега да ги залепяте. Това ще ви помогне добре да разчетете вариантите за подреждане на вашите плочки, при което, ще можете да избегнете поставянето на единични, отчупени парчета, което обикновено се случва там където стените се срещат, и е определено най-трудоемката част от поставянето на фаянса или пък другите декоративни плочки ( декори, фризове ). 

Ако парчето плочка нужно за завършването на реда е по-малко от 2.5 см, то по-добре е да орежете част от първата в реда плочка, отколкото да се мъчите да режете тесни парчета теракота или фаянс, които след това да напасвате на празното място. Повярвайте ми, опитите за рязането на подобни парчета е безполезно занятие, което ще доведе единствено до загуба на плочки за баня и време.

Използвайте мек молив, всичко над В2 върши работа, за да отбележите на стената, на която сте решили да слагате плочки за баня, къде ще е първата и къде ще е последната плочка. Използвайки отвес - канапче, с нещо тежко вързано в единия му край, за да нанесете по стената вертикални линии, които ще сочат правилната отвесна посока на плочките. Тези линии също така ще ви помагат, когато започнете да поставяте фаянса нагоре по стената. В допълнение към това, отвесът ще ви покаже, ако по стената има неравности, които своевременно да отстраните при необходимост. Повторете описаното по-горе упражнение за всяка една от стените, внимавайте да не повредите деликатното понякога обзавеждане за баня.

Дългите години практика ме научиха, че плочки за баня, било те теракота или фаянс, най-лесно се слагат когато стената ви е разграфена на малки участъци. Винаги мерейки минимум два пъти и вземайки за ориентир тебеширени (или начертани с молив) линии на стената, които всъщност онагледяват малките квадратни пространства, където е трудно да се продредят различните плочки. На участък с такава големина удобно се нанася лепилото или циментения разтвор. А ако плочките започнат да ви „бягат”, на малкото пространство ще може да ги подравните много по-лесно, както по хоризонталата, така и по вертикалата.