Бизнес предложенията за поддръжка на асансьори цени и оферти се различават от потребителските по много точки. Товарните и пътническите асансьори са съоръжения с различни параметри и това променя и разходите за поддръжката им. Ако трябва да се направи договор за поддръжка на асансьор, който обслужва някоя въгледобивна мина, нещата стават доста сложни. Трудностите идват заради отдалечеността на обекта от населени места и тежките и често опасни условия на работа за специалистите по поддръжката.
 Доста по-различни са цените при поддръжка на асансьори за София, където придвижването на сервизните техници и оборудването им е много по-лесно. Бизнес обектите, в които се изграждат товарни асансьори често са на не повече от три етажа, но това не опростява работата по безопасността на съоръжението. Голяма част от товарните асансьори имат нужда от повече от една врата, в зависимост от технологичния процес в предприятието, в което се ползват.
 В случай, че товарният асансьор се претовари, той няма да потегли - това важи за всички модерни подемни съоръжения.