Механичното отпушване на канали се осъществява с помощта на чистещо оборудване, с цел се разруши отложила се утайка или друг вид блокиращи предмети в отходната система. Механичното отпушване на канали се прилага в тези случай, в които имаме налични, първо, тръби с достатъчно голям диаметър, и второ, при инспекция на канализационната система е установено замърсяване от голям порядък.

Освен това, като причина за механично отпушване на канали може да послужи наличието на твърди обекти, препречващи пътя на отточната вода в канализационната система. Този метод на почистване е особено ефективен в комбинация с методи, като хидродинамичното отпушване на замърсени канали. Това е процес на промивка и почистване на тръби с диаметър до 1500 мм, имащ за цел да премахне уталожилите се по стените на канализационната система, в процеса на експлоатация мръсотии, утайки и др.

Нека разгледаме хидродинамичното отпушване на канали по-подробно. Когато се прилага този метод, под високо налягане в замърсената тръба се пуска силен поток вода, който разбива и отмива насложилата се утайка. При този вид почистване се използват специални машини, снабдени със уникални реверсивни накрайници, които се подбират и монтират в зависимост от диаметъра на тръбата и нивото на замърсяване.

При необходимост от използването на различни водни струи, тези накрайници позволяват режимът на работа да се сменя за броени секунди. Благодарение на регулируемото налягане, тръбите и свръзките им не се повреждат.

Хидродинамичното отпушване на канали често се съчетава с термичното, при което водата в машината с високо напрежение се нагрява до 100 -150 градуса по Целзий. Когато са налични много тежки случаи на замърсяване, тези два метода се допълват от химически препарати (химическо отпушване), тъй като горещата вода с голямо налягане не само че по-добре премахва утайката, но и увеличава скоростта на реакция на химикалите. След като отлаганията по вътрешните стени на тръбите са съборени, разтворените нечистотии веднага биват изсмукани от мощен смукател, в цистерна с вместимост 10 000 и повече литра.