Достъп във Vbox7.com до аудио и видео записи и мултимедийно съдържание може чрез стрийминг единствено да бъде осъществявано - чрез Интернет предаване на аудио и видео сигнали от постоянен поток от Vbox7 downloader-и до крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, даващо възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване

Потребителят на Vbox7 download да не осъществява достъп чрез друга технология или средства, различни от тези на Vbox7 до потребителско или всяко друго съдържание, на уебсайта публикувано, предоставено и реализирано чрез нормалната функционалност за сваляне от Vbox7. Потребителят да не използва, разпространява и копира съдържание за каквито и да са търговски цели.

При качване на клип потребителят на Vbox7 и Vbox7 downloader-и да не въвежда в секцията „Допълнителна информация” текст друго и съдържание, освен информация, свързана пряко или поясняваща съдържанието на видеоклипа. Потребителят по никакъв начин няма право секцията „Допълнителна информация” да използва Vbox7 download, за да отправя, публикува или каквито и да е предложения да приема за сключване или извършване на правни сделки, да не отправя електронни изявления за електронния документ и електронния подпис за сваляне от Vbox7.

Потребителяъ на Vbox7 и Vbox7 downloader-и се задължава да не зарежда на сървър, да не изпраща и достояние на трети лица да не прави по какъвто и да било начин каквото и да съдържание, което може да се счете по своята същност за отправяне на предложения или изявления към трети лица или приемане, сключване или извършване на правни сделки.

Услугите за Vbox7 download не са предназначени да се използват за получаване, изпращане, съхраняване или записване на електронни изявления за електронен документ и електронен подпис за сваляне от Vbox7, освен ако не е предвидено изрично това в настоящите условия. Всяко използване на това правило в нарушение, е на риск на потребителя и отговорност. Потребителят няма право във Vbox7 и Vbox7 downloader-и каквито и да е изменения да внася в потребителското съдържание, не може функцията „Сложи в твоя сайт” да използва за търговски цели, за продажба на реклама включително, изключително насочена към определено съдържание.