Ако децата и юношите в реалния живот достатъчен контрол нямат върху житейски ситуации и до голяма степен зависят от родителите и учителите си, то те могат в играта всеки игрови аспект да контролират и това постепенно може до избор на виртуалното да доведе в BGflash.com пред реалното и на зависимост от игри за развиване да способства. Разбира се, заради нвзаимовръзката между структурата на играта и съдържанието, а също и контрола върху нея, прекаленото използване с агресивно съдържание игри, които не са структурирани достатъчно добре, би могло до негативни психологически последствия да доведе за играчите.

От направения на литературата преглед, се до явлението пристрастеност към видео и компютърни игри отнасящо се, да се заключи може, че е комплексен феномен това, който в себе си включва технологични, психологични, физиологични измерения. Компютрите, и Интернет, а също игри с коли, приложенията с тях свързани, собствени характеристики притежават и на проучване е в начален етап все още въздействието им. Разбирането ще спомогне за оценяване на последиците по-качествено, които на индивидите и начините в Topigri.bg те могат да окажат, по които на това влияние може да се въздейства. Провеждането на изследваниякоито са по-задълбочени, количествени и качествени, на този проблем за правилното и пълно дефиниране е необходимо.

От направените на този феномен  проучвания до момента  могат следните изводи да се направят:

Първо - може да се каже без съмнение, че от проблеми страдат някои хора, които с патологичното поведение се асоциират при използването на видео игри, компютър и Интернет. Без консенсус да се постигне по отношение аспектите на това явление и характеристиките в Vgames, много хора без правилна диагноза ще останат, което негативни последици ще има за междуличностните им взаимоотношения, психично здраве и финанси.

Второ - с всяка изминала година достъп получават все по-голям процент възрастни и деца до дигитални технологии в Topigri.bg и във все по-ранна възраст започват децата компютър да използват за игри с коли. Поради тази причина ще имат възможност все повече хора с компютър да взаимодействат и това до по-голям процент хора може да доведе, проблеми изпитващи, с новите технологии свързани.

Трето - на технологиите в BGflash.com, поради постоянното развитие, те все по-интерактивни ще стават и разпространени по-широко. Новото поколение игри именно с широкото си разпространение се свързва и повсеместност, като  не се ограничават те  вече на компютъра с  виртуалния домейн, а на реалния живот с физическите и социални аспекти се обединяват.