Туркменски килими (Turkmen carpets)
Всички държави заемащи средноазиатския регион, в по-малка или по-голяма степен, развиват килимо-тъкаческото изкуството, но най-разнообразни в стилово, видово и орнаментово отношение, едни гърди напред така да се каже, са туркменските килими. Килимо-тъкачеството в тази страна не е просто поредното народно-приложно изкуство, то се е превърнало в интегрална част на икономиката на тази страна. Туркменските килими са известни по цял свят. Старинни експонати-шедьоври украсяват изложбените зали на не един световноизвестен музей. Туркменски мотиви като Теки, Йомуд, Беш-ай, Салор и др. отдавна са признати за знакови в света на килимо-тъкачеството.

Китайски килими (Chinese carpets)

Заедно с появата на Пътя на коприната, тъкането на килими започнало да се усвоява и развива в Китай, навлизайки откъм западните му провинции. Тук ще отбележим, че коприната, и по-точно изделията от нея, са изиграли голяма роля във взаимното опознаване на източните и западните народи и култури, което от своя страна повлияло на килимо-тъкаческото изкуство. Коприната позволила на древноперсийските майстори, считащи се за най-добрите в своето дело, да стигнат до такова качество и изтънченост на детайла, каквото не можело да бъде постигнато с вълнените конци, предимно използвани, до появата на коприната, в това изкуство. В същото време персийските мотиви започнали широко да се използват в китайските килими. Световноизвестните центрове на китайското килимо-тъкаческо изкуство са Нися, Ярканд, Пао-Тоу, Хотай, Канзу и Кашгар.

Турски килими (Turkish carpets)

Турските тъкачи считат себе си за основоположниците на един особен стил килими, който тук ще наречем стил на рошавите възли. Можем, разбира се да поспорим, кой точно пръв започва да тъче килими в този стил, но няма как да не признаем, че турските килими са изключително многообразни в стилово отношение и орнаментни композиции. В Турция се тъкат както рошави така и загладени килими, от вълна и от коприна. Нивото, което са достигнали турските майстори тъкачи е високо, което доказва световноизвестните копринени Хереке, притежаващи особено изящни и сложни рисунки. В музея на турското и ислямско изкуство, намиращ се в Истамбул, е изложена голяма колекция старинни килими. Освен това, в тази страна има безчет частни колекции. В Турция знаят как да обичат и ценят килимите.