Новите технологии предизвикват неизбежни промени в поведението на мениджърите. Бизнесът се нуждае не от хора, извършващи работа, а от надъхани лица, които да обслужват дейността, осигурявайки поддръжката на системите. Затова е нужна добрата образованост.

Над половината от младите хора днес имат аспирации за колеж. Те гледат различно на света, възразявайки срещу бавно реагиращите, склерозирали системи на властта. Търсят по-голяма свобода, мислят креативно и независимо, работят за пари, но същевременно се развива и тенденцията, която намалява силата на мотивацията им, предизвиквана от финансовите възнаграждения и липсата на доверие към шефовете.

Мениджъри, които теглят в различни посоки, са гаранция за неуспешен бизнес. Естествено, причината за това поведение е в ръководителите, които трябва да променят отношението си към подчинените - да мотивират, отколкото да диктуват. Пример за подражение е шефът с професионални качества и морал - в случай, че не сте от любимците сред персонала си, приемете няколко изпитани лидерски методи:

  1. Като ръководител, бъдете център за обмен на информация - при задаване на задача за изпълнение, вслушвайте се в мнението на служителите си, в техните аргументи, като обмисляте проблемите съвместно.

  2. Отделяйте време за собственото си професионално израстване, като спомагате за развитието и квалификацията на подчинените си.

  3. Постарайте се да сте обкръжен от сътрудници генератори на нови идеи, както и вие самият да развивате ясни цели и задачи за просперитет на бизнеса.

  4. В случай на конфликт - съумейте да го изгладите, като прецените правилно своята роля в конфликтната ситуация. Извличайте максимума от всяка критика.

  5. За да развивате успешен бизнес, изисквайте прилагане на правилата за поведение, не само от подчинените си, но и от себе си.

  6. Поддавайте се на рискови преживявания, заставайки смело зад тях.

  7. Бъдете честен към себе си и спрямо другите.

  8. Оценявайте значението на интуицията.

  9. Отнасяйте се към служителите си като към партньори и насърчавайте колективната работа.

Много е важно да не проявявате дискриминация - не само към мениджърите, но и към работниците. Показателен пример е експериментът в един петокласен хотел, в който като сервитьорки работели селски жени. За да предизвика интерес към технологията, мениджърът инсталирал компютри в една от стаите с най-младите жени, като им предоставил възможността да се забавляват с тях. Докато си играели, наблюдавайки ги с интерес, той попитал: „Как мислите, можете ли да използвате компютър във вашата работа?” Отговорът бил: „Сигурно!”

Ето защо е необходимо да създаватe специфични методи за обучение на работниците, гледайки на света с очите на другите. И не на последно място -   бъдете лидерът в 21 век.