Котлите , които работят на дървесни пелети напоследък набират все по-голяма популярност в Европа. Принципа им на работа е изключително прост. Вместо да се използва за гориво фосилни горива или електричество , котела използва малки пелети. С изгарянето на дървесните пелети се отделя нужната топлина за нагряването на водата в системата за отопление. Използването на котли на пелети за отопление в домакинствата в България , както и в производствените сгради ,непрекъснато нараства заради непрекъснатото покачване на цените на течните горива , както и някой от твърдите горива(дърва, въглища)

Пелетите , които се използват за основно гориво на котлите представляват възобновяем енергиен източник (ВЕИ) , те се създават от отпадни частици дървесина слепени помежду си с био материала лигнин. Пелетните котли често могат да изгарят и доста разнообразни субпродукти и по-малки частици освен дървесните пелети – като например дървесен чипс , отпадни дървесни трици , костилки от плодове, остатъци от селското стопанство. Също така котлите на пелети могат да оползотворяват и отпадните части от мебелното производство.

Друго предимство на котлите е факта ,че те отделят много по-малко вредни емисии на въглероден диоксид в природата , заради факта ,че пелетите са чист естествен материал. Котлите на пелети са напълно автоматизирани , като това допълнително улеснява потребителите. Най-често те имат и широк набор от възможности за дистанционно управление на цялата отоплителна система – възможност за командване на котела чрез интернет или мобилен телефон.

Ако сте решили ,че искате да ползвате отоплителна система , която е екологично съобразна , автоматизирана и същевременно по-икономична в дългосрочен план от други подобни системи за отопление на течни горива или другите полезни изкопаеми то пелетните котли са точния избор за вас.