Golden Umbrella

Golden Umbrella е директория за статии със собствена система за управление на съдържание, която е специално оптимизирана за бърза работа с голям обем от текстове.

Създадохме тази система с идеята да създадем наша специализирана система за публикуване на прес съобщения и полезна информация под формата на статии, която да е максимално опростена и удобна за ползване от всеки един, независимо от неговите компютърни възможности.